wersje językowe

NOWOŚCI !!!

– Obrazowanie 3D jako bezbłędne narzędzie do diagnozowania pacjentów

100% gwarancji właściwego rozpoznania podczas procesu leczenia daje trójwymiarowy rzeczywisty obraz w skali 1:1 badanego obszaru naszym nowym Tomografem 3D, w który wyposażyliśmy dla Państwa pracownię RTG.

– System miniimplantów zębowych MDI do stabilizacji protez całkowitych

Składa się z miniaturowych implantów tytanowych wszczepionych do kości zakończonych główką w kształcie kulki. Kulka łączy się z płytą protezy za pomocą zatrzasków metalowych umocowanych w protezie. W trakcie mocowania protezy, element panewki zatrzaskuje się na kulce i utrzymuje protezę z pewną siłą. Po osadzeniu, proteza delikatnie spoczywa na tkance dziąsłowej. Proteza jest stabilna, nie wypada.

Miniimplanty